Klubbnytt

• Söndagsbollen fortsätter under jul/nyår. Vi kommer att samla ihop samtliga medlemmar personnnummer så vi får idrottsonline lite mer strukturerat!

• Fredagen den 11/12 blev den sista träningen med Frans Schartau-ungdomarna. Nu satsar vi på att få tag i fler ungdomar med permanenta uppehållstllstånd samt de vi kan arbeta med på sikt!

• Torsdagen 19/11 var M-O och Marcus hos Skandia för tilldelning av Skandia-Idéer för livet stipendiet. På schemat stod en kortare presentation med övriga stipendiemottagare samt mingel.

• Nu när det blivit fart på verksamheten är det dags att ta igång med de långsiktiga målen för föreningen. Att hjälpa de barn- och ungdomar som fått permanenta uppehållstillstånd. Tack vare samordnaren för integration på Stockholmsidrotten, Hanna Henriksen samt Individuell Människohjälp så fokuserar vi i dagsläget på detta mål. En svårighet blir troligtvis att nå ut till de yngre deltagarna.